”Som expert i utredningar gör man nytta”

Åklagarmyndigheten har just nu ett 20-tal experter som är med i pågående statliga utredningar. Det är främst medarbetare som har särskild sakkunskap eller erfarenhet om ämnet som utreds. En av dem är senior åklagare Christoffer Östlind. Utmaningen? Att få en bra helhet som är till nytta för det praktiska åklagararbetet.

– Det roligaste är möjligheten att faktiskt kunna påverka. Man har goda möjligheter att få igenom sina synpunkter, det är ganska så enkelt att berätta för utredaren varför det är viktigt för åklagaren att ha det på ett visst sätt, säger Christoffer Östlind.

Han arbetar bland annat med frågor om elektronisk kommunikation och hemliga tvångsmedel. Inom ramen för det arbetet har han varit med i två utredningar som lämnats under 2023; om datalagring och om hemlig dataavläsning som nu har utvärderats. En ytterligare utredning som han är med i ska lämnas om ett år och handlar om bättre åtkomst till elektroniska bevis.

– Våra medarbetare ses som värdefulla experter i utredningar på straffrättens- och straffprocessrättens områden, säger rättschef Marie-Louise Ollén.

person som läser lagbok

Mycket läsning i det praktiska arbetet

Sammanträden hålls regelbundet, ofta är det heldagar. En vecka i förväg får alla medlemmar i utredningen utkast till omfattande texter som man förväntas läsa igenom och kunna lämna synpunkter på vid nästkommande möte.

Har du gjort någon nytta?

– Absolut, många gånger måste man förklara det praktiska åklagararbetet som andra inte vet hur det fungerar. Då är det viktigt att vara med för att bevaka att utredningen inte tar ofördelaktiga vägar för vår del. Det är väldigt spännande att vara med i en utredning, avslutar Christoffer Östlind.

Publicerad 2023-12-06

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter