Stor uppslutning när deckarförfattare bjöds in till speeddejt med åklagare

Nyligen anordnade Åklagarmyndigheten en välbesökt konferens i Stockholm där ett antal deckarförfattare bjudits in till en föreläsning och efterföljande speedejting med några av myndighetens medieåklagare.

Åklagare och deckarförfattare i samtal

En av medieåklagarna, senior åklagare Andreas Nyberg från Umeå, inledde med att berätta om en förundersökning han bedrivit. Andreas Nyberg redogjorde också för vilka olika överväganden som kan behöva göras, och vilka beslut som måste fattas av åklagaren under en brottsutredning. Medieåklagarna fick därefter var och en ansvara för ett antal ämnen/brottstyper som författarna fick möjlighet att sätta sig ner och ställa frågor om. Här fick författarna också chansen att bolla idéer och resonera med åklagarna om rimligheten i olika tänkta scenarier i kommande böcker.

Syftet med träffen var bland annat att få chans att reda ut vanliga missförstånd kring hur åklagare arbetar.

Dagen resulterade i en större kunskap och ökad förståelse för åklagarnas arbete och en mängd intressanta samtal om både stort och smått under mötet mellan åklagare och författare.

Nedan följer några av de frågor som ställdes till åklagarna under speeddejten:

”I min nästa bok har jag ett mord där det saknas en kropp. Hur fungerar det där? Kan man ändå ha en person misstänkt för mord?”

”Hur länge gäller, och vad omfattas egentligen av åklagarnas förundersökningssekretess?”

”Vad är en rimlig tid för att få svar på något som lämnats till NFC för analys i en förundersökning?”

”Hur mycket är åklagarna med rent fysiskt vid brottsplatser? Kan en polis ta ett eget beslut om husrannsakan i ett ärende där en åklagare är förundersökningsledare?”

”Vad finns det för olika typer av DNA-bevisning?”

”Hur lång tid kan man som åklagare få vänta på resultatet från en rättsmedicinsk undersökning?”

 

Publicerad 2023-11-23

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter