Svårt att avgöra om lagändring har påverkat häktningstiderna

En rapport om häktningstider har lämnats till regeringen. Den visar att andelen vuxna som är häktade mer än nio månader fram till åtal inte har ökat, trots brottsutvecklingen. Däremot har andelen av de häktade under 18 år som åtalas inom tre månader minskat.

Häktet Kronoberg (Foto: Kriminalvården)

I juli 2021 infördes nya regler om häktningstider som innebär att vuxna misstänkta som utgångspunkt får vara häktade i längst nio månader fram till att åtal har väckts. Om den misstänkta är under 18 år är motsvarande tid tre månader.

Andelen häktade under 18 år som åtalades inom tre månader låg på 85 procent 2019, för att sedan sjunka till 60 procent 2023. Antalet brottsmisstankar under 18 år som gäller mord och dråp har ökat mycket kraftigt. Från 9 till 62 brottsmisstankar mellan 2018 och 2023.

– Unga personer häktas bara vid allvarlig brottslighet och om risken är stor att de kan förstöra bevis. Rapporten visar att betydligt fler unga är häktade längre nu än tidigare. Brottsligheten har under perioden förändrats där vi ser allt fler barn som har begått mycket allvarlig brottslighet, bland annat mord, säger Magnus Johansson som är vice överåklagare på Utvecklingscentrum.

För vuxna är det ingen skillnad när det gäller förhållandena före eller efter lagändringen. Andelen häktade där åtal är väckt inom nio månader ligger stabilt mellan 98 och 99 procent under perioden.

– Redan före halvårsskiftet 2021 var det en låg andel som var häktade längre tid än 9 månader innan åtal väcks. De långa totala häktningstiderna förklaras främst av att vissa misstänkta är häktade även efter tingsrättens och hovrättens dom och väntar på lagakraftsdom, säger Magnus Johansson.

Inom ramen för rapporten har också häktningstiderna generellt undersökts, både före och efter åtal. Där framgår att de totala häktningstiderna generellt har ökat från 2018 till 2023.

– Det finns en uppåtgående trend vad gäller häktningstider. Den har fortsatt även efter lagändringarna. Slutsatsen är att det finns många faktorer som påverkar, exempelvis den allmänna brottsutvecklingen. Utredningarna är mer komplexa och tar därför längre tid att utreda. Domstolsförhandlingarna är längre när det är många som åtalas och när brottsligheten är internationell drar utredningarna också ut på tiden. Dessutom finns ny, annan, lagstiftning att ta hänsyn till liksom strängare straffskalor. De nya reglerna för häktningstider kan ha haft en effekt, men det går inte att avgöra. Om inte de nya reglerna införts hade kurvan, i vart fall teoretiskt, kunnat vara ännu mer brant uppåt, säger Magnus Johansson.

Rapporten som överlämnades till regeringen 31 januari har tagits fram av Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården.

Rapporten i sin helhet (pdf)

Foto: Kriminalvården

Publicerad 2024-01-31

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fortsatta satsningar mot grov organiserad brottslighet 2024

  Den grova och organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin samt brott mot särskilt utsatta brottsoffer är det som Åklagarmyndigheten kommer att satsa allra mest resurser på och vidta utvecklingsinsatser för under 2024. Det framgår av myndighetens verksamhetsplan.

  Läs mer
 • Lagföring av arbetsplatsolyckor ökar rejält

  I december 2023 störtar en hiss på en byggarbetsplats mot marken och fem personer dör. Dagarna därpå avlider två män i samband med arbetsplatsolyckor på en fabrik i Västerbotten. Inte sedan 2011 har så många personer dött på jobbet som i år. Hur arbetar åklagare när sådana här saker händer? Hur utreds arbetsplatsolyckor? Och stämmer det att alltför få döms? Vi har pratat med kammaråklagare Karin Forsberg och vice chefsåklagare Jörgen Lindberg på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

  Läs mer
 • Fler nyheter