Svårt att avgöra om lagändring har påverkat häktningstiderna

En rapport om häktningstider har lämnats till regeringen. Den visar att andelen vuxna som är häktade mer än nio månader fram till åtal inte har ökat, trots brottsutvecklingen. Däremot har andelen av de häktade under 18 år som åtalas inom tre månader minskat.

Häktet Kronoberg (Foto: Kriminalvården)

I juli 2021 infördes nya regler om häktningstider som innebär att vuxna misstänkta som utgångspunkt får vara häktade i längst nio månader fram till att åtal har väckts. Om den misstänkta är under 18 år är motsvarande tid tre månader.

Andelen häktade under 18 år som åtalades inom tre månader låg på 85 procent 2019, för att sedan sjunka till 60 procent 2023. Antalet brottsmisstankar under 18 år som gäller mord och dråp har ökat mycket kraftigt. Från 9 till 62 brottsmisstankar mellan 2018 och 2023.

– Unga personer häktas bara vid allvarlig brottslighet och om risken är stor att de kan förstöra bevis. Rapporten visar att betydligt fler unga är häktade längre nu än tidigare. Brottsligheten har under perioden förändrats där vi ser allt fler barn som har begått mycket allvarlig brottslighet, bland annat mord, säger Magnus Johansson som är vice överåklagare på Utvecklingscentrum.

För vuxna är det ingen skillnad när det gäller förhållandena före eller efter lagändringen. Andelen häktade där åtal är väckt inom nio månader ligger stabilt mellan 98 och 99 procent under perioden.

– Redan före halvårsskiftet 2021 var det en låg andel som var häktade längre tid än 9 månader innan åtal väcks. De långa totala häktningstiderna förklaras främst av att vissa misstänkta är häktade även efter tingsrättens och hovrättens dom och väntar på lagakraftsdom, säger Magnus Johansson.

Inom ramen för rapporten har också häktningstiderna generellt undersökts, både före och efter åtal. Där framgår att de totala häktningstiderna generellt har ökat från 2018 till 2023.

– Det finns en uppåtgående trend vad gäller häktningstider. Den har fortsatt även efter lagändringarna. Slutsatsen är att det finns många faktorer som påverkar, exempelvis den allmänna brottsutvecklingen. Utredningarna är mer komplexa och tar därför längre tid att utreda. Domstolsförhandlingarna är längre när det är många som åtalas och när brottsligheten är internationell drar utredningarna också ut på tiden. Dessutom finns ny, annan, lagstiftning att ta hänsyn till liksom strängare straffskalor. De nya reglerna för häktningstider kan ha haft en effekt, men det går inte att avgöra. Om inte de nya reglerna införts hade kurvan, i vart fall teoretiskt, kunnat vara ännu mer brant uppåt, säger Magnus Johansson.

Rapporten som överlämnades till regeringen 31 januari har tagits fram av Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården.

Rapporten i sin helhet (pdf)

Foto: Kriminalvården

Publicerad 2024-01-31

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter