Svenska åklagare utreder krigsbrott vid ICC

Sedan i höstas förstärker Åklagarmyndigheten verksamheten vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag med tre svenska åklagare. Där arbetar de med att utreda krigsbrott och andra internationella brott.

Åklagarmyndigheten samarbetar sedan tidigare med ICC och Sverige bidrar ekonomiskt till domstolens arbete, men det här är första gången som svenska åklagare förstärker organisationen i olika uppdrag.

Linda BÅ 402x488px.jpg

– Regeringen har gett oss möjlighet att bistå ICC med svenska åklagare, inom ramen för vår fredsfrämjande verksamhet. Under tiden på ICC skaffar sig åklagarna värdefulla erfarenheter som de kan ta med sig tillbaka. Vi hoppas därför att vi har möjlighet att fortsätta bidra med åklagare till ICC även på längre sikt, säger Linda Billfalk Åkerlund som är chef vid myndighetens enhet för internationell samordning och utveckling.

Bidrar till domstolens utredningar

Åklagarmyndigheten har sedan åklagarna anlände till Haag haft löpande kontakt med ICC och även besökt de utsända.

– Återkopplingen vi har fått från ICC är att de svenska åklagarna har varit ett mycket uppskattat tillskott, eftersom de har färsk och gedigen operativ nationell erfarenhet från att utreda krigsbrott och sexualbrott. Att få in åklagare med ett annat synsätt har varit uppskattat både i själva arbetet med utredningar och i domstolens utvecklingsarbete, säger Linda Billfalk Åkerlund.

Karin Lundström-Kron är en av de utsända åklagarna. Även hon menar att de svenska åklagarnas bidrag inte bara består av att utreda brott.

– Förutom att axla en del av arbetsbördan och bidra med den kunskap vi svenska åklagare har som förundersökningsledare och från domstolsförhandlingar, har mitt bidrag varit att implementera lite av mitt sätt att förundersökningsleda i den ganska hierarkiska ICC-miljön och därigenom skapa gemenskap i vårt utredningsteam, säger Karin Lundström-Kron.

Utvecklande att utreda brott i en internationell miljö

Arbetet med att utreda brott vid ICC ger också åklagarna möjlighet att ta med sig nyttiga erfarenheter hem.

– Att utreda komplicerad brottslighet vid en internationell domstol, som av naturliga skäl är en kompromiss mellan många intressen och rättssystem, är en utmaning utöver det vanliga. Att förstå hur det fungerar är berikande och jag tar hem nyttiga erfarenheter om vad vi bör undvika men också vad vi skulle kunna göra för att förbättra vårt eget system, säger Lise Tamm, en av de utsända åklagarna.

Publicerad 2023-05-17

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter