Svenska åklagare utreder krigsbrott vid ICC

Sedan i höstas förstärker Åklagarmyndigheten verksamheten vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag med tre svenska åklagare. Där arbetar de med att utreda krigsbrott och andra internationella brott.

Åklagarmyndigheten samarbetar sedan tidigare med ICC och Sverige bidrar ekonomiskt till domstolens arbete, men det här är första gången som svenska åklagare förstärker organisationen i olika uppdrag.

Linda BÅ 402x488px.jpg

– Regeringen har gett oss möjlighet att bistå ICC med svenska åklagare, inom ramen för vår fredsfrämjande verksamhet. Under tiden på ICC skaffar sig åklagarna värdefulla erfarenheter som de kan ta med sig tillbaka. Vi hoppas därför att vi har möjlighet att fortsätta bidra med åklagare till ICC även på längre sikt, säger Linda Billfalk Åkerlund som är chef vid myndighetens enhet för internationell samordning och utveckling.

Bidrar till domstolens utredningar

Åklagarmyndigheten har sedan åklagarna anlände till Haag haft löpande kontakt med ICC och även besökt de utsända.

– Återkopplingen vi har fått från ICC är att de svenska åklagarna har varit ett mycket uppskattat tillskott, eftersom de har färsk och gedigen operativ nationell erfarenhet från att utreda krigsbrott och sexualbrott. Att få in åklagare med ett annat synsätt har varit uppskattat både i själva arbetet med utredningar och i domstolens utvecklingsarbete, säger Linda Billfalk Åkerlund.

Karin Lundström-Kron är en av de utsända åklagarna. Även hon menar att de svenska åklagarnas bidrag inte bara består av att utreda brott.

– Förutom att axla en del av arbetsbördan och bidra med den kunskap vi svenska åklagare har som förundersökningsledare och från domstolsförhandlingar, har mitt bidrag varit att implementera lite av mitt sätt att förundersökningsleda i den ganska hierarkiska ICC-miljön och därigenom skapa gemenskap i vårt utredningsteam, säger Karin Lundström-Kron.

Utvecklande att utreda brott i en internationell miljö

Arbetet med att utreda brott vid ICC ger också åklagarna möjlighet att ta med sig nyttiga erfarenheter hem.

– Att utreda komplicerad brottslighet vid en internationell domstol, som av naturliga skäl är en kompromiss mellan många intressen och rättssystem, är en utmaning utöver det vanliga. Att förstå hur det fungerar är berikande och jag tar hem nyttiga erfarenheter om vad vi bör undvika men också vad vi skulle kunna göra för att förbättra vårt eget system, säger Lise Tamm, en av de utsända åklagarna.

Publicerad 2023-05-17

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Fler nyheter