Svenska åklagare utreder krigsbrott vid ICC

Sedan i höstas förstärker Åklagarmyndigheten verksamheten vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag med tre svenska åklagare. Där arbetar de med att utreda krigsbrott och andra internationella brott.

Åklagarmyndigheten samarbetar sedan tidigare med ICC och Sverige bidrar ekonomiskt till domstolens arbete, men det här är första gången som svenska åklagare förstärker organisationen i olika uppdrag.

Linda BÅ 402x488px.jpg

– Regeringen har gett oss möjlighet att bistå ICC med svenska åklagare, inom ramen för vår fredsfrämjande verksamhet. Under tiden på ICC skaffar sig åklagarna värdefulla erfarenheter som de kan ta med sig tillbaka. Vi hoppas därför att vi har möjlighet att fortsätta bidra med åklagare till ICC även på längre sikt, säger Linda Billfalk Åkerlund som är chef vid myndighetens enhet för internationell samordning och utveckling.

Bidrar till domstolens utredningar

Åklagarmyndigheten har sedan åklagarna anlände till Haag haft löpande kontakt med ICC och även besökt de utsända.

– Återkopplingen vi har fått från ICC är att de svenska åklagarna har varit ett mycket uppskattat tillskott, eftersom de har färsk och gedigen operativ nationell erfarenhet från att utreda krigsbrott och sexualbrott. Att få in åklagare med ett annat synsätt har varit uppskattat både i själva arbetet med utredningar och i domstolens utvecklingsarbete, säger Linda Billfalk Åkerlund.

Karin Lundström-Kron är en av de utsända åklagarna. Även hon menar att de svenska åklagarnas bidrag inte bara består av att utreda brott.

– Förutom att axla en del av arbetsbördan och bidra med den kunskap vi svenska åklagare har som förundersökningsledare och från domstolsförhandlingar, har mitt bidrag varit att implementera lite av mitt sätt att förundersökningsleda i den ganska hierarkiska ICC-miljön och därigenom skapa gemenskap i vårt utredningsteam, säger Karin Lundström-Kron.

Utvecklande att utreda brott i en internationell miljö

Arbetet med att utreda brott vid ICC ger också åklagarna möjlighet att ta med sig nyttiga erfarenheter hem.

– Att utreda komplicerad brottslighet vid en internationell domstol, som av naturliga skäl är en kompromiss mellan många intressen och rättssystem, är en utmaning utöver det vanliga. Att förstå hur det fungerar är berikande och jag tar hem nyttiga erfarenheter om vad vi bör undvika men också vad vi skulle kunna göra för att förbättra vårt eget system, säger Lise Tamm, en av de utsända åklagarna.

Publicerad 2023-05-17

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter