Telefonbedrägerier är de gängkriminellas nio till fem-jobb

Telefonbedrägerier, så kallad vishing, är ett växande problem. Äldre personer är särskilt utsatta. Åklagare vill se bättre rutiner hos bland annat bankerna för att skydda de äldre.

Hans Morgell är senior åklagare på Åklagarmyndighetens särskilda bedrägerigrupp i Åklagarområde Stockholm. Han säger att det finns olika typer av vishing och beskriver ett typiskt sådant ärende där en liga vilseleder äldre människor.

– Typfallet är att man nästan alltid ringer upp en äldre person och utger sig för att vara en myndighetsperson, banktjänsteman eller liknande och utifrån det lurar man målsäganden att lämna ut sina kontouppgifter eller vidta åtgärder som gör att medel förs över. Det är lite som telemarketing, de kriminella har ett manus och pratar efter det. Man ringer upp många samtidigt och trålar, men det är inte alla som nappar, säger Hans Morgell.

En annan variant, som blivit allt vanligare, är fysisk vishing – det vill säga att man först har en telefonkontakt och sedan erbjuder sig att skicka ”säkerhetspersonal” till den äldre personen för att säkra deras värdesaker.

– Så kommer oftast en man med prydliga kläder hem till dem, eller möter dem utanför porten, och tar deras kreditkort med koder och tömmer sedan kontona på så mycket som möjligt. Efter att ha blivit utsatt för sådana brott mår många väldigt dåligt. De har blivit rädda, vågar knappt gå ut eller svara i telefon. De känner kanske skam för att de lät sig luras, säger Hans Morgell.

Bedrägerier mot äldre (genrebild från Stockfoto)

Bedrägerierna ofta kopplade till organiserad brottslighet

– Det är väldigt vanligt att gängkriminella håller på med det här. Det är deras vardagsinkomster. Men de skyltar inte lika mycket med det som vid narkotikaförsäljning eller våldsbrott, de gör till exempel inga rap-videos om det, säger han och fortsätter:

– Jag hade nyligen ett bedrägeriärende där vi fick utförarna, som var kopplade till ett av de kända kriminella nätverken, dömda i tingsrätten. På grund av andra misstankar hade vi haft span på dem och kunde då se att de ägnade sig åt att åka hem till äldre, ta emot kort och därefter göra uttag. Vid husrannsakan har man sedan hittat vapen och narkotika hemma hos dem. Det initiala anhållandet var dock kopplat till bedrägerierna.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) ökade antalet bedrägerier med 22 procent under 2023 jämfört med året innan. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Det som ökade mest var kortbedrägerier med 44 procent och bedrägeri genom social manipulation med 36 procent (läs hela rapporten med preliminär statistik för anmälda brott 2023 på bra.se). Polisen beräknar att brottsvinsterna därifrån är drygt 700 miljoner kronor.

– Det finns ett egenvärde i att titta på och förstå de kriminellas ekonomi och vad de får in pengar på. Det är en mycket stor överlappning rent statistiskt mellan bedrägeribrottslighet och skjutvapenvåld, menar Hans Morgell.

Nyckelpersonerna bakom brotten går ofta fria

De som grips och lagförs är ofta de som är de sista i ledet av bedrägeriet. De som tar ut pengar vid uttagsautomater och åker hem till de gamla och tar deras saker.

– Vår förhoppning nu när lagstiftaren ändrat förutsättningarna för att få använda hemliga tvångsmedel är att vi i högre grad ska kunna lagföra de som är nyckelpersonerna bakom de här brotten. Tidigare har det varit svårt att komma åt de som ringer till de äldre eftersom vi inte fått avlyssna i realtid. Man kan också säga att det är rätt få kvinnor som lagförts för det här, men det är inte jätteovanligt att det är kvinnor som är med och ringer. De är en typ av nyckelpersoner, säger Hans Morgell.

Hur kan man då minska antalet vishingbedrägerier? Hans Morgell menar att för att få stopp på, eller minska antalet bedrägerier, är det i första hand andra aktörer än polisen som kan göra skillnad. Han pekar till exempel på att banker måste förändra sina rutiner och bli bättre på att skydda äldre från att drabbas.

– Det skulle vara önskvärt att bankerna stramar upp sina säkerhetsrutiner. Till exempel genom att en person över en viss ålder, eller när det handlar om en viss summa pengar, alltid ska ha en utomstående kontakt eller identifiering från en närstående som privatpersonen valt själv. Någonting som gör att det inte går lika enkelt och snabbt att överföra pengarna. Det finns en viss motsättning mellan snabbt och enkelt och säkerheten, säger han och avslutar:

– Man skulle också kunna ställa högre krav på till exempel telefonoperatörer eller handlare som tar emot kontanter utan närmare kontroller eller kundkännedom och fundera på hur tillgänglig viss typ av information ska vara hos banker, söktjänster och liknande. Öppenhet är bra men det gör det också enklare för brottslingar att kartlägga och välja ut potentiella måltavlor.


Text: Anna Knöfel Magnusson
Foto: Stockfoto/TT

Läs även tidigare publicerad artikel om Åklagarmyndighetens bedrägerigrupp i Åklagarområde Stockholm.

-----------------

Polisen uppmanar allmänheten att:

 • inte klicka på länkar i mejl eller SMS från avsändare man inte känner till
 • aldrig starta bankId om någon ringer och ber om det
 • om någon försöker stressa en till att göra något bör man tänka efter en gång till och kontrollera uppgiften noga
 • om ett erbjudande om en lönsam investering handlar om t. ex. kryptovaluta bör man vara väl insatt i hur det fungerar innan man gör en investering. I jämförelse kan man tänka att man inte investerar i ett företag utan att förstå vilken verksamhet företaget bedriver.

 

 

 

Publicerad 2024-03-25

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Ny lagstiftning ska underlätta för myndigheter att samverka mot arbetslivskriminalitet

  Utländska personer utnyttjas under usla arbetsvillkor på svenska arbetsmarknaden. Sedan 2018 pågår ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att komma åt sådan brottslighet, bland annat har sju regionala center mot arbetslivskriminalitet startats. Strikta sekretessregler har dock gjort det svårt för myndigheterna att dela information, men nu kan en ny lag underlätta för att fler anmälningar som leder till åtal görs.

  Läs mer
 • Köp inte en smuggelhund

  Funderar du på hund? Har du sett en gullig hundvalp på nätet? Se upp så du inte köper en smuggelhund. Kriminella gör stora vinster på illegal handel med hundar som föds upp och transporteras till Sverige under vidriga förhållanden.

  Läs mer
 • Lärorikt och spännande att jobba som sommarnotarie

  För tredje sommaren i rad tar Åklagarmyndigheten emot juriststudenter som sommarnotarier. Under några veckor får de inblick i hur det är att arbeta på en åklagarkammare och möjlighet att ta med sig värdefulla erfarenheter till studierna och det stundande arbetslivet. Två av årets sommarnotarier är Kazia Abdoula och Tammo Meijering, som arbetar på Åklagarkammaren i Falun.

  Läs mer
 • Barnfridsbrottet fyller tre år – barn går från att vara vittne till att bli målsägande

  Den 1 juli är det tre år sedan barnfridsbrottet infördes i Sverige och det har under perioden väckts totalt 4482 åtal. Brottet medförde att barn som bevittnar våld gått från att vara vittne till att bli målsägande. Oerhört viktigt enligt Eva-Marie Persson, överåklagare på Åklagarmyndigheten, eftersom ett barns upplevelse av våld mellan närstående vuxna kan medföra en ökad risk att uppleva eller bli utsatt för våld i vuxenrelationen.

  Läs mer
 • Fler nyheter