För media

Journalister kan kontakta presstjänsten på 010-562 50 20. Du når oss även utanför kontorstid, men då kan vi bara besvara akuta frågor om ärenden som handläggs av jouråklagare.

Presstjänsten är bemannad under kontorstid kl. 8.00-16.30. Övrig tid hanteras frågor från media av den medarbetare på kommunikationsavdelningen som har beredskap i hemmet. Då besvaras endast akuta frågor om ärenden som handläggs av jouråklagare.

Det går även bra att mejla till presstjänsten under kontorstid på [email protected]

Söker du direktnummer till en åklagare, kontakta i första hand växeln, 010-562 50 00. Har du frågor om ett specifikt ärende är det bara ansvarig förundersökningsledare som kan besluta om vilken information som kan lämnas ut.

Under perioden 20 juni till 15 augusti har presstjänsten öppet kl. 6–22.

Frågor om statistik

I vår senaste årsredovisning finns den årliga statistiken om utredning och lagföring. Vill du ställa specifika frågor, till exempel om hur vanligt förekommande ett brott är eller hur många som lagförs för ett visst brott under en period, är du välkommen att kontakta våra statistiker via mejl [email protected]

Medieåklagare

Våra medieåklagare kan ge fakta och allmän information om hur åklagare arbetar. De kan också förklara sammanhang utifrån sina egna erfarenheter. Medieåklagarna uttalar sig aldrig om andra åklagares ärenden.

Lista över vilka som är medieåklagare och deras kontaktuppgifter

Övergripande om olika typer av brott

På Utvecklingscentrum finns den samlade kunskapen om olika brottsområden. Du når dem på 010-562 54 15 eller på mejl registrator.utvecklingscentrum(a)aklagare.se

Begär ut en handling

Om du vill begära ut en handling är du välkommen att kontakta registrator på den kammare där ärendet handläggs. Med hänsyn till GDPR kan Åklagarmyndigheten inte mejla sådana uppgifter. Det går dock bra att beställa en papperskopia. 

Information om beställning och avgifter.

Polisens presskontakter

Se även polisens presstjänst