Åklagarmyndighetens medieåklagare

Medieåklagare är vanliga operativa åklagare som har åtagit sig att vara lite extra tillgängliga för media. Åklagarna är tillgängliga i mån av tid och möjlighet men har alltså egna ärenden parallellt med uppdraget. Medieåklagarna kan ge fakta, berätta om hur åklagare arbetar och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

Medieåklagarna ska ses som ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor. De uttalar sig inte om andra åklagares ärenden.

Medieåklagarna ersätter inte heller presstjänsten eller olika expertfunktioner, som till exempel Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Nedan framgår var respektive medieåklagare arbetar och om de är särskilt kunniga om vissa typer av brottslighet. 

Kammaråklagare
Malin Axelsson

Åklagarkammaren i Linköping
010-562 58 14
malin.axelsson(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Per Groth

Brott i parrelation, våldsbrott, mängdbrott och tvångsmedel.

Vice chefsåklagare
John Nilsson

Åklagarkammaren i Uddevalla
010-562 72 32
john.nilsson(a)aklagare.se

 

Högupplöst bild
Foto: Per Groth

Allmänt, grova brott, brott mot barn, brott i nära relation och förtalsbrott.

Kammaråklagare
Therese Stensson Jonsson

Åklagarkammaren i Gävle
010-562 68 55
therese.stensson-jonsson(a)aklagare.se

Högupplöst bild

Grova våldsbrott, narkotikabrott, smugglingsbrott och förmögenhetsbrott (t.ex. stöld, rån och bedrägeri samt andra brott där en part lider ekonomisk skada).

Vice chefsåklagare
Magnus Berggren

Åklagarkammaren i Uppsala
010-562 67 84
magnus.berggren(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Per Groth

Internationell brottslighet, narkotikabrott, smugglingsbrott, hatbrott, tvångsmedel​, förtal och förolämpning samt våldsbrott. 

Kammaråklagare
Linda Seger

Åklagarkammaren i Helsingborg
010-562 69 05
linda.seger(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Thomas Carlgren

Hatbrott och brott i parrelation.

Kammaråklagare
Andreas Nyberg

Åklagarkammaren i Umeå
010-562 64 98
andreas.nyberg(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Thomas Carlgren

Ungdomsbrott och brott begångna av vårdande personal i tjänsten.

Kammaråklagare
Christine Chi

Utbildningscentrum (huvudkontoret)
010-562 66 20
christine.chi(a)aklagare.se

 

Högupplöst bild
Foto: Per Groth

Grova brott, organiserad brottslighet och tvångsmedel.

Kammaråklagare
Jessica Wenna

Åklagarkammaren i Västerås
010-562 52 84
jessica.wenna(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Per Groth

Våldsbrott, brott mot barn, brott i parrelation, sexualbrott, hedersrelaterad brottslighet, tvångsäktenskap och könsstympningsbrott.

Vice chefsåklagare
Jenny Karlsson

Åklagarkammaren i Skövde
010-562 72 09
jenny.karlsson(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Thomas Carlgren

Grova brott, narkotikabrott, brottsutbytesfrågor och penningtvättbrott.

Kammaråklagare 
Emelie Källfelt

Utvecklingscentrum
010-562 55 59 
emelie.kallfelt(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Per Groth

Internetrelaterad brottslighet, sexualbrott, brott mot barn, internationellt rättsligt samarbete, förtal, hemliga tvångsmedel och sekretessfrågor.

Kammaråklagare
Mathias Larsson

Södra Skånes åklagarkammare
010-562 61 44
mathias.larsson(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Thomas Carlgren

Grova brott, tvångsmedel, hatbrott.

Kammaråklagare
Helene Gestrin

Åklagarkammaren i Linköping
010-562 58 06
helene.gestrin(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Thomas Carlgren

Grova brott, brott mot barn, narkotikabrott, sexualbrott​, barnpornografibrott och internetrelaterad brottslighet.

Kammaråklagare
Stefan Lind 

Göteborgs åklagarkammare 
010-562 70 65 
stefan.u.lind(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Thomas Carlgren

Sexualbrott och brott i parrelation (främst vuxna målsägare).

Kammaråklagare
Zilla Hirsch

City åklagarkammare i Stockholm
010-562 57 24
zilla.hirsch(a)aklagare.se

Högupplöst bild
Foto: Per Groth

Brott mot barn, brott i parrelation, sexualbrott, vårdärenden, barnpornografibrott, ungdomsbrott, hets mot folkgrupp, grova brott, tvångsmedel, förtal och tjänstefel.