Åklagarmyndighetens medieåklagare

Medieåklagare är vanliga operativa åklagare som har åtagit sig att vara lite extra tillgängliga för media. Åklagarna är tillgängliga i mån av tid och möjlighet men har alltså egna ärenden parallellt med uppdraget. Medieåklagarna kan ge fakta, berätta om hur åklagare arbetar och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

Medieåklagarna ska ses som ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor. De uttalar sig inte om andra åklagares ärenden.

Medieåklagarna ersätter inte heller presstjänsten eller olika expertfunktioner, som till exempel Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Vill du veta vilka expertområden respektive medieåklagare arbetar med eller om du har en fråga om en specifik brottstyp är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen för vägledning.

Vice chefsåklagare
Emil Westlin

Åklagarkammaren i Östersund 
010-562 64 68
emil.westlin(a)aklagare.se

Foto: Åklagarmyndigheten

Kammaråklagare 
Rebecca Dison

Norrorts åklagarkammare i Stockholm
010-562 55 46 
rebecca.dison(a)aklagare.se

Foto: Åklagarmyndigheten

Kammaråklagare
Mehrdad Sanaei

Utvecklingscentrum
010-562 70 42
mehrdad.sanaei(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

 

Kammaråklagare
Linda Seger

Åklagarkammaren i Helsingborg
010-562 69 05
linda.seger(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Vice chefsåklagare
Jessica Wenna

Åklagarkammaren i Eskilstuna
010-562 52 84
jessica.wenna(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Peter Helsing

Åklagarkammaren i Gävle
010-562 68 37
peter.helsing(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Jenny Karlsson

Åklagarkammaren i Skövde
010-562 72 09
jenny.karlsson(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare 
Emelie Källfelt

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
010-562 55 59 
emelie.kallfelt(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Mathias Larsson

Södra Skånes åklagarkammare
010-562 61 44
mathias.larsson(a)aklagare.se


Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Stefan Lind 

Göteborgs åklagarkammare 
010-562 70 65 
stefan.u.lind(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare

Andreas Nyberg

Åklagarkammaren i Umeå
010-562 64 98
andreas.nyberg(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Liselott Herschend

Åklagarkammaren i Uppsala
010-562 68 00
liselott.herschend(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Zilla Hirsch

City åklagarkammare i Stockholm
010-562 57 24
zilla.hirsch(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Vice chefsåklagare
Magnus Berggren

Åklagarkammaren i Uppsala
010-562 67 84
magnus.berggren(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Christine Chi

Åklagarkammaren i Örebro
010-562 66 20
christine.chi(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare
Helene Gestrin

Åklagarkammaren i Linköping
010-562 58 06
helene.gestrin(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren

Kammaråklagare 
Karolin Hellsberg

Åklagarkammaren i Västerås
010-562 52 64
karolin.hellsberg(a)aklagare.se

Foto: Thomas Carlgren