Pressbilder

Här finns pressbilder på personer i Åklagarmyndigheten.

Riksåklagare
Petra Lundh

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Riksåklagare
Petra Lundh

 

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Riksåklagare
Petra Lundh

 

 

Foto: Thomas Carlgren

 

 

Riksåklagare
Petra Lundh

 

 

Foto: Thomas Carlgren

 

 

Vice riksåklagare
Katarina Johansson Welin

 

Foto: Thomas Carlgren

Överåklagare
Mikael Björk
Utvecklingscentrum

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Överåklagare
Lennart Guné
Chef för Utvecklingscentrum

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Överåklagare
Thomas Häggström
Chef för Nationella åklagaravdelningen

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Överåklagare
Anders Jakobsson
Chef för Särskilda åklagarkammaren

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Personaldirektör
Nicklas Lagrell
Chef för personalavdelningen

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Överåklagare
Eva Lundström
Chef för Åklagarområde Nord-Mitt

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Tillsynschef
Gunnar Merkel
Chef för tillsynsavdelningen

 

Foto: Thomas Carlgren

Rättschef
Marie-Louise Ollén

Chef för rättsavdelningen

Foto: Thomas Carlgren

Överåklagare
Mats Palm
Chef för Åklagarområde Syd-Öst

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Kommunikationsdirektör
Karin Rosander
Chef för kommunikationsavdelningen

 

 

Foto: Thomas Carlgren

 

Chefsåklagare
Niklas Sannerholm
Chef för Åklagarområde Väst-Bergslagen

 

Foto: Åklagarmyndigheten

 

Överåklagare 
Mats Svensson

Överåklagare med ansvar för resningsärenden

 

Foto: Thomas Carlgren 

 

Säkerhetschef
Mikael Svensson
Personalavdelningen, säkerhetsenheten

 

 

Foto: Thomas Carlgren

 

It-direktör
Anders Thoursie
Chef för it-avdelningen

 

Foto: Thomas Carlgren

Chefsåklagare
Eva Thunegard
Chef för Åklagarområde Stockholm

 

Foto: Thomas Carlgren

Chefsåklagare
Solveig Wollstad
Sveriges nationella medlem i Eurojust

 

Foto: Thomas Carlgren