RÅ överklagar dom om bedömningen och betydelsen av provokativa åtgärder vid förundersökningen

Publicerad: 2006-12-11 14:42:00

Målet gäller Rembrandts "Självporträtt" som stals vid rånet mot Nationalmuseum 2000.

Tavlan togs, efter bl.a. användande av vissa provokativa åtgärder, i beslag på ett hotellrum i Köpenhamn i september 2005. Hovrätten menade att de som deltog vid försäljningen hade gjort sig skyldiga till grovt häleri, men meddelade påföljdseftergift med hänvisning till att det rörde sig om en uppenbart otillbörlig brottsprovokation.