Åklagaren överklagar inte Skandia-domen

Publicerad: 2006-11-09 15:20:00

Alla tre åtalade fälldes till ansvar i den andra Skandia-processen, och alla tre dömdes till fängelse. Samtliga har nu överklagat sina domar. Kammaråklagare Peter W Nilsson har beslutat att inte överklaga domen.

- Åtalen för bestickning och grovt mutbrott har ogillats sedan omständigheter och bevisning mycket noggrant gåtts igenom vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Tingsrättens dom är välmotiverad. Jag kan inte emotse en annan bedömning av Hovrätten. I det läget vore det fel att överklaga.

- I övrigt har tingsrätten helt bifallit åtalet. Påföljderna är väl avvägda, varför det inte finns anledning att yrka straffskärpning.