Gävleåklagare utbildade ungdomsutredare

Publicerad: 2006-11-01 15:21:00

Antalet åtalsunderlåtelser har ökat dramatiskt sedan RÅ:s nya ungdomsriktlinjer gavs ut för några månader sedan. Syftet med riktlinjerna var att få en mer enhetlig tillämpning av reglerna om ärenden som rör unga misstänkta.

- Riksåklagarens nya ungdomsriktlinjer var den viktigaste delen av utbildningen, berättar ungdomsåklagare Krister Frykman. Särskilt åtalsunderlåtelse togs upp under utbildningen. Det har funnits en stor efterfrågan på närmare vägledning inom det här området, och det känns bra att alla ungdomsutredare nu har samma information.

Årlig konferens

Krister och hans kollega Kjell Lindqvist brukar en gång om året samla samtliga ungdomsutredare på polisen i Gävleborgs län. Den två dagar långa utbildningen är till för att informera, utbilda och diskutera det som hänt på området under året som gått, t.ex. ny lagstiftning.

- Förutom åtalsunderlåtelse diskuterade vi frågor om offentliga försvarare för de unga, mest om hur polisen rent praktiskt ska gå till väga då de ska få tag på offentliga försvarare.

Fler åtalsunderlåtelser i Gävle

Sedan de nya ungdomsriktlinjerna getts ut har Gävlekammaren utfärdat dramatiskt många fler åtalsunderlåtelser jämfört med tidigare. Tidigare kunde det vara ganska stora skillnader mellan kamrarna och de gamla regionala åklagarmyndigheterna. Riktlinjerna har styrt upp detta och preciserat vad som gäller, vilket innebär att det blir mer likartad hantering över hela landet.

- Tanken är att ju att hålla ungdomarna utanför domstolarna och vi känner att de nya riktlinjerna ger stort utrymme att ge åtalsunderlåtelse då man t.ex. kan hänvisa till "ungdomligt oförstånd" eller att det kommer att ges "adekvat vård inom ungdomsvården".

Det har i Gävle även blivit vanligare att ungdomar får offentlig försvarare.

Under utbildningen, som samlade 13 poliser, togs dessutom frågor om DNA-provtagning, utredningar mot misstänkta under 15 år med mera upp.