Riksåklagaren överklagar antikhandlarfall

Publicerad: 2006-11-24 15:18:00

Riksåklagaren har i dag överklagat en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge. Den gäller det uppärksammade fallet där en antikhandlare i Skåne avled av de skador han orsakades i samband med ett rån.

Hovrätten menade att det inte var styrkt att gärningsmännen hade uppsåt till att antikhandlaren skulle avlida till följd av skadorna. Riksåklagaren delar inte den uppfattningen och yrkar att två av de inblandade personerna ska dömas för mord.

- Skälet för att Högsta domstolen ska pröva målet är framför allt att det är väl lämpat för att domstolen ska kunna utveckla och precisera den nedre gränsen för uppsåt - likgiltighetsuppsåt, säger byråchef Stefan Johansson.