Hemlig avlyssning effektivt mot organiserad brottslighet

Publicerad: 2006-09-18 14:28:00

Förra året löste polisen ett stort antal brott med hjälp av hemlig telefonavlyssning.