Remissvar om samverkan i Norrland

Publicerad: 2007-08-13 13:09:00

Åklagarmyndigheten har lämnat remissvar på rapporten Förbättrad samverkan mellan rättsväsendets myndigheter i Norrland.

Åklagarmyndigheten tillstyrker förslagen i rapporten.