Läget i ärendet med JAS Gripen

Publicerad: 2007-02-21 11:21:00

För närvarande pågår informationsinhämtning i ärendet om JAS Gripen. Det går ännu inte att bedöma om det finns anledning att inleda förundersökning, men beslut i förundersökningsfrågan kommer att meddelas inom kort.