HD beviljar prövningstillstånd i ärende om provokation och häleri

Publicerad: 2007-01-31 12:53:00

Högsta domstolen beviljade den 24 januari prövningstillstånd i ett ärendeom provokation och häleri där riksåklagaren överklagat påföljden för de dömda.