Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i mål om skakvåld mot spädbarn

Publicerad: 2007-01-12 13:01:00

Högsta domstolen beslutadeden 10 januari 2007 att inte meddela prövningstillstånd i målet om en fem veckor gammal flicka som avled till följd av s.k. skakvåld. I hovrätten dömdes flickans pappa till fem års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död.

Målet kommer nu inte att tas upp i Högsta domstolen.