Likgiltighetsuppsåt till mord - svarsskrivelse till Högsta domstolen

Publicerad: 2007-06-07 13:22:00

Två män knuffade en kraftigt berusad man i vattnet från en bro. Mannen drunknade. Frågangäller om gärningsmännen varit likgiltiga till att målsäganden (mannen) skulle avlida till följd av deras handlande.