Tilltalads ersättningsskyldighet för rättegångskostnader - svarsskrivelse till Högsta domstolen

Publicerad: 2007-06-07 13:21:00

Målet gäller under vilka förutsättningar den tilltalade, oavsett utgången i målet, bör ersätta staten för kostnader i en rättegång.