Nya riktlinjer - Beräkning av dagsbotsbeloppet

Publicerad: 2007-05-25 09:45:00

Riksåklagaren har utfärdat nya riktlinjer för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande. Riktlinjerna (RåR 2007:2) tillämpas från och med den 1 juni 2007.