Nytt nummer av Påtalat

Publicerad: 2007-11-27 15:23:00

Tidskriften Påtalat nr 1/07 har som tema "Hoten mot rättsstaten".

Påtalat är namnet på Åklagarmyndighetens tidskrift. Tidskriften skickas bland annat ut till drygt 6 000 aktörer inom rättsväsendet, andra myndigheter och till media.

Nummer 1/07 har temat "Hotet mot rättsstaten". Ur innehållet:

Hoten blev allvarSamarbete för bättre säkerhetUng och tryggAllt större beslag av barnpornografiPolisen som blev åklagare

För ett eget tryckt exemplar av tidningen, kontakta webbredaktionen.