Kommentar från åklagaren om husrannsakan hos Trond Sefastsson

Publicerad: 2007-09-19 14:34:00

Kammaråklagare Malin Palmgren ger en kort kommentar om dagens medieuppgifter.

Med anledning av dagens uppgifter i media kring utredningen om Trond Sefastsson,gör kammaråklagare Malin Palmgren följande uttalande:

- Vi befinner oss i inledningsskedet av en förundersökning. För att inte försvåra utredningsarbetet eller påverka utredningen på annat sätt, kan jag för närvarande inte berätta om eller kommentera de utredningsåtgärder som har vidtagits.