Svarsskrivelse till HD - straffmätning vid grovt dopningsbrott

Publicerad: 2008-08-29 14:26:00

RÅ anser inte att en man som dömts för grovt dopningsbrott ska få hovrättens dom prövad av HD.

Mannen dömdes av hovrätten till fängelse i tre år för grov smuggling och grovt dopningsbrott, våld mot tjänsteman, försök till våld mot tjänsteman samt hot mot tjänsteman. Mannen yrkade att Högsta domstolen ska döma honom till en icke frihetsberövande påföljd eller, i andra hand, sätta ned fängelsestraffets längd. Rå anser inte att domen ska prövas av HD.

Läs Rå:s svarsskrivelse och yttrande från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm i spalten till höger.

Den 4 september meddelade HD att prövningstillstånd ej beviljats.