HD-beslut om häktning av den som är under 18 år

Publicerad: 2008-02-06 10:53:00

Den som är under 18 år får bara häktas om det finns synnerliga skäl. Prövningen i HD gällde om övervakning av en 17-åring kunnat ske på annat sätt än genom häktning.