HD ger prövningstillstånd i mål om misshandel

Publicerad: 2008-02-08 10:51:00

En femtonåring har dömts för misshandel. Gärningens straffvärde motsvarar fängelse en månad för en vuxen person. Hovrätten bestämde påföljden till 50 dagsböter.

Riksåklagaren överklagade domen och yrkade att påföljden i stället bestäms till ungdomstjänst. Överklagandet gällde också ungdomsrabatten.

Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i ärendet.