Svarsskrivelse till HD - Häktning i hovrätten av den som frikänts av tingsrätten

Publicerad: 2008-02-08 10:49:00

Under vilka förutsättningar kan hovrätten - utan att ha hållit huvudförhandling - häkta den som har frikänts av tingsrätten?