Svarsskrivelse till HD - automatspelslagen

Publicerad: 2008-05-22 14:15:00

Omfattas datorer med Internetuppkoppling av automatspelslagen?

Målet gäller under vilka förutsättningar datorer med Internetuppkoppling som har ställts ut i en lokal kan anses omfattas av automatspelslagen.