HD-beslut: häktning i hovrätten av den som frikänts av tingsrätten

Publicerad: 2008-03-13 14:14:00

HD:s beslut innebär att det under vissa förutsättningar finns möjlighet för hovrätten att häkta den som frikänts av tingsrätten även om inget nytt har tillkommit.