En nationell åklagarkammare för miljö- och arbetsmiljöbrott

Publicerad: 2008-10-23 14:47:00

Den 1 januari 2009 inrättas en nationell åklagarkammare för bekämpning av miljö- och arbetsmiljöbrott.

En arbetsgrupp inrättas för att bland annat lämna förslag på:

Lokalisering av den nya kammaren.Vilka ärenden som ska handläggas på kammaren och vilka som fortsättningsvis ska handläggas på allmänna kammare.Vilka befattningar som organisatoriskt ska föras över till den nya kammaren, hur de ska bemannas och var de ska ha sina tjänstgöringsorter.Hur arbetsmiljöansvar och stödresurser ska hanteras om åklagarna samlokaliseras med en allmän kammare.

Arbetsgruppen ska lämna sina förslag senast den 1 december 2008.