Högsta domstolen prövar inte mål om tjänstefel

Publicerad: 2008-09-23 14:31:00

Målet gällde gränserna för polisens användning av våld vid stoppande av mopedister.