Högsta domstolen prövar inte mål om nödvärn m.m.

Publicerad: 2009-04-29 11:51:00

Riksåklagaren ansåg att det inte fanns skäl för prövningstillstånd vad avser frågorna om nödvärn och nödvärnsexcess.

Däremot menade RÅ att det fanns skäl som talade för att bevilja prövningstillstånd i påföljdsdelen.

Högsta domstolenbeslutade emellertid den 27 april 2009 att inte meddela prövningstillstånd i målet.