Svarsskrivelse till HD - allvarlig psykisk störning

Publicerad: 2009-01-28 11:12:00

Frågan i målet gäller om domstolen fullgjort sin utredningsskyldighet när det gäller frågan om den tilltalade led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället.