HD prövar inte mål om försök och medhjälp till mord

Publicerad: 2009-06-24 12:14:00

Högsta domstolen har meddelat att dom inte beviljar prövningstillstånd i ett mål om försök till mord och medhjälp till sådant brott.