Svarsskrivelse till HD – bevisvärdering och utvisning

Publicerad: 2009-06-03 11:55:00

Målet gäller dels bevisvärdering vid våldtäkt, dels förutsättningarna för att utvisa en person som har fått permanent uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen.