Svarsskrivelse till HD – Straffrabatt för den som avslöjar andras delaktighet i brott

Publicerad: 2009-06-11 11:57:00

Frågan i målet gäller om och i så fall under vilka förutsättningar den som avslöjar andras delaktighet i brott och därefter medverkar i utredningen av brottet ska kunna få sänkt straff samt vad som i så fall ska styra straffnedsättningen.