Farlighetsbedömning av ny narkotika samt rekommendation för bedömning av straff

Publicerad: 2009-03-30 11:35:00

En ny upplaga av promemorian "Farlighetsbedömningar av narkotika" har tagits fram.

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm har tagit fram en ny upplaga av promemorian "Farlighetsbedömningar av narkotika". I promemorian ges rekommendationer för farlighetsbedömningar för olika sorters ny narkotika, t.ex. bromodragonfly och tramadol.

Rekommendationer ges också för straffvärdebedömningar utifrån ett rent mängdresonemang.

Promemorian ska vara ett stöd för åklagare när det gäller bedömningar av narkotikapreparatens farlighet. Rekommendationerna för straffvärdebedömningen har många åklagare efterlyst. Med dessa rekommendationer ökar förutsättningarna för enhetlighet.