Överklagande till Högsta domstolen - personrån med skarpladdat vapen

Publicerad: 2009-03-09 11:26:00

Rånet bör bedömas som grovt rån.

Två 17-åringar har med skarpladdad revolver rånat ensamma personer. Hovrätten har bedömt gärningarna som rån. RÅ anser att de ska rubriceras som grovt rån.