Svarsskrivelse till Högsta domstolen – värdegränsen snatteri/stöld

Publicerad: 2009-03-30 11:33:00

Riksåklagaren anser att värdegränsen mellan snatteri och stöld vid butiksstöld (f.n. 800 kr) inte ska höjas.

Men RÅanser att tiden är mogen för Högsta domstolenatt på nytt pröva frågan och tillstyrker därför prövningstillstånd.