Fällande domar i körkortshärvan

Publicerad: 2009-11-18 13:25:00

Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i den så kallade körkortshärvan.

Den trafikinspektör som mot betalning godkänt körkort dömdes för grovt mutbrott till fängelse i 1 år och 6 månader. Tre personer som överlämnat pengar till trafikinspektören dömdes för grov bestickning till fängelse mellan 1 år och 6 månader. Som skäl för att utdöma så långa fängelsestraff har tingsrätten bland annatanfört att förfarandet varit en fara från trafiksäkerhetssynpunkt.

Åklagaren i målet, statsåklagaren Nils-Eric Schultz, säger sig vara nöjd med domen.