JK-beslut i ett initiativärende angående frågan om resning i vissa ärenden där provokationer har förekommit

Publicerad: 2009-11-17 13:26:00

JK har i en skrivelse angivit att frågan har väckts i vilken mån personer som har blivit dömda på grund av otillåtna brottsprovokationer har rätt till resning. Han har i skrivelsen hemställt om RÅ:s och RPS synpunkter på vilken plikt myndigheterna har att agera för att ta initiativ till ett resningsförfarande.