Dom från Högsta domstolen – olaga intrång, grova brott?

Publicerad: 2009-10-29 13:29:00

I målet var utrett att ett antal djurrättsaktivister, flera av dem maskerade, hade trängt sig in i ett antal företagsbyggnader.

Med hänsyn främst till att det varit fråga om olaga intrång i företagsbyggnader som omfattat ofredanden i form av kränkningar av de anställdas personliga integritet bedömer HD brotten som grova.

Läs riksåklagarens svarsskrivelse och Högsta domstolens dom till höger.