Högsta domstolen prövar mål om vårdslöshet i trafik

Publicerad: 2009-10-29 13:30:00

Den tilltalade, som kört en lastbil med släp, har gjort en vänstersväng och kolliderat med en mötande personbil vars förare avlidit.

Frågan i målet är om han därigenom har brustit i omsorg och varsamhet.

HD har nu meddelat prövningstillstånd i frågan om den tilltalade ska dömas i enlighet med åtalet med utgångspunkt i vad hovrätten anser vara utrett.

Läs Riksåklagarens svarsskrivelse till höger.