Assangeärendet 6 december

Publicerad: 2010-12-06 09:01:00

Lägesrapport om den europeiska arresteringsordern, måndag den 6 december.

Överåklagare Marianne Ny har lämnat de kompletteringar som brittisk polis begärt. Ärendet hanteras nu av behöriga rättsvårdande myndigheter enligt det europeiska regelverket. Åklagaren lämnar för närvarande ingen ytterligare information om handläggningen av arresteringsordern.