Häktningsförhandlingen i Assangeärendet

Publicerad: 2010-12-14 08:47:00

Kort kommentar från överåklagare Marianne Ny.

Westminster Magistrates Courti London beslutade på tisdagen att Julian Assange ska släppas fri mot borgen. Beslutet överklagades av den brittiska åklagaren.

- Som jag meddelat tidigare kan jag för närvarande inte lämna någon information om vad som händer i utredningen. Ärendet handläggs nu av brittiska myndigheter, säger överåklagare Marianne Ny.

Marianne Ny ger inga övriga kommentarer i ärendet.

Så snart ny information kan lämnas kommer den att publiceras på www.aklagare.se.