Förslag om hantering av mängdbrott

Publicerad: 2010-10-01 09:24:00

En självständig utredare har lämnat ett förslag till riksåklagaren om ny mängdbrottsoganisation inom Åklagarmyndigheten. Inga beslut har dock fattats.

Rapporten från utredaren avser sådana brott därPolisen är förundersökningsledare. Själva utredningarna påverkas inte, utan förslagen i rapporten avser endast åklagarbesluten.

Riksåklagaren kommer under hösten att fatta ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet.