Kompletterande utredning klar i ärende om dråp på liten flicka

Publicerad: 2011-03-22 15:51:00

Chefsåklagare Peter Claeson ska begära att Solna tingsrätt sätter ut ett datum för målet.

Den 1 februari 2010väcktes åtal mot en läkare för dråp på en liten flicka på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Därefter har förundersökningen kompletterats.

Kompletteringen är nu klar och kommer att sammanställas och överlämnas till försvarare, målsägandebiträde och domstol vilken beräknas ske på måndag den 28 mars 2011. Chefsåklagare Peter Claesonkommer därefter att ge in en skrivelse tillSolna tingsrättdär han begär att tingsrätten sätter ut datum för huvudförhandling i målet.

I övrigt har Peter Claeson inga kommentarer att lämna.