RÅ överklagar dom om vållande till annans död

Publicerad: 2011-11-11 13:22:00

En person dömdes för vållande till annans död, grovt brott, till fängelse i två år och sex månader.

Frågan i målet är hur straffmätningen påverkas av den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2010 och som innebar att straffminimum för vållande till annans död, grovt brott, höjdes från sex månader till ett års fängelse.